VŠZP + UNION

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
radi by sme Vám dali do pozornosti informáciu, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa si pripravila pre svojich poistencov nový benefit – 15 % zľavu na vyšetrenie protilátok na ochorenie Covid-19 pre samoplatcov.
Ako isto viete, primárnym cieľom vyšetrenia protilátok je diferenciálna diagnostika komplikovaných a neurčitých klinických stavov a tieto vyšetrenia sú hradené z verejného zdravotného poistenia len v prípade, ak ich lekár indikuje oprávnene.
Pre tých poistencov VšZP a UNION, ktorí si chcú zistiť hladinu protilátok napríklad po prekonaní ochorenia COVID-19, pred alebo po očkovaní, prípadne po návrate zo zahraničia alebo si overiť, či ochorenie náhodou už neprekonali bez toho, aby pocítili príznaky, sme pripravili zaujímavú zľavu z ceny vyšetrenia. Môžu ju využiť aj Vaši pacienti, ktorí nespĺňajú medicínske kritériá na úhradu tohto testu z verejného zdravotného poistenia. Od 21. apríla 2021 majú možnosť absolvovať test ako samoplatcovia v sieti KLINICKÁ BIOCHÉMIA výhodnejšie.

Poistenec VšZP a UNION sa telefonicky spojí s Call centrom spoločnosti (041/2000 999) a dohodne si individuálny termín na vyšetrenie protilátok na nový koronavírus na odberovom centre spoločnosti. Poistenec VšZP alebo UNION si zľavu z ceny vyšetrenia uplatní tým, že sa pred odberom preukáže kartičkou poistenca VšZP alebo UNION.

verejný prísľub