Vážení klienti,

Na objednanie si prosím pripravte
• Občiansky preukaz
• Vašu emailovú adresu
• Vaše telefónne číslo
• Vyhovujúce miesto odberu (ZA, PB, MT, PP)

Informácie o platbe
• Číslo učtu: SK81 1100 0000 0029 4808 3962, SWIFT TATRSKBX
• Variabilný symbol: Vaše rodné číslo
• Cena: 70 €

Poplatok za vyšetrenie prosíme uhrádzať prednostne prevodom z účtu (bezhotovostne), hotovostný vklad v pobočkách Tatra banky prosíme realizujte iba vo výnimočných prípadoch. Platbu nerealizujte poštovými poukážkami, takúto platbu nevieme identifikovať a bude mať za následok neskoré vydanie výsledku vyšetrenia!
Pri nedostavení sa na odber si pri vrátení peňazí účtujeme pokutu 15€.

Výsledok zasielame samoplatcom do 48 hodín

Výsledok vyšetrenia zasielame do 48 hodín mailom,  do mailu Vám príde link na stiahnutie výsledku v PDF formáte, heslo k otvoreniu Vám bude zaslané formou SMS na Váš mobilný telefón. (pri problémoch zo stiahnutím použite Počítač nie mobil)-  Výsledok je dostupný 14 dní na portáli.

Dôležité informacie:

• na vyšetrenie môžete prísť pešo alebo autom
• vyšetrenie je realizované formou výteru z hrdla a výteru z nosa
• minimálne 2 hodiny pred odberom sa nesmie jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky alebo spreje do nosa a do hrdla, umývať si zuby a používať ústnu vodu
• prekryte si ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom
• pripravte si platný občiansky preukaz, v prípade ak ste poistencom zahraničnej zdravotnej poisťovne tiež kópiu preukazu poistenca, prípadne iného dokladu o poistení.
• príďte presne na objednaný čas na zvolené odberové miesto
• riaďte sa pokynmi personálu pri vstupe na testovacie odberové miesto
• ak požadujete výsledok v inom ako slovenskom jazyku (anglicky alebo nemecky) treba to nahlásiť pri objednávaní