Testovanie na ochorenie SARS-CoV-2 (COVID-19)

PCR test na koronavírus SARS-CoV-2 je vyšetrenie realizované Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia), ktorá v reálnom čase deteguje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2, teda prítomnosť špecifickej vírusovej RNA (10 a menej genómu ekvivalentných kópií). Záchytnosť je vyššia ako u akéhokoľvek iného testu v súčasnosti a jedná sa o typ testu, ktorý odporúča aj Úrad verejného zdravotníctva SR a WHO.

PCR test na infekčné respiračné ochorenie SARS-CoV-2 je hradený zdravotnou poisťovňou (VŠZP, UNION, DOVERA), pokiaľ spĺňate indikačné kritériá stanovené aktuálne platným usmernením Hlavného hygienika SR, ktoré nájdete na stránke www.uvzsr.sk

V prípade, že nespĺňate indikačné kritéria je možné sa objednať na PCR test na koronavirus SARS-CoV-2 ako samoplatca.

Tel. kontakt pre objednanie sa: (+421) 041 / 2000 999