INDIKOVANÝ ODBER

PCR test na koronavírus SARS-CoV-2 je vyšetrenie realizované Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia), ktorá v reálnom čase deteguje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2, teda prítomnosť špecifickej vírusovej RNA (10 a menej genómu ekvivalentných kópií). Záchytnosť je vyššia ako u akéhokoľvek iného testu v súčasnosti a jedná sa o typ testu, ktorý odporúča aj Úrad verejného zdravotníctva SR a WHO.

PCR test na infekčné respiračné ochorenie SARS-CoV-2 je hradený zdravotnou poisťovňou (VŠZP, UNION, DOVERA), pokiaľ spĺňate indikačné kritériá stanovené aktuálne platným usmernením Hlavného hygienika SR, ktoré nájdete na stránke www.uvzsr.sk

Každý, kto chce absolvovať odber na základe odporučenia ambulantného lekára, cez mobilné odberové miesto, musí mať vygenerovaný jednoznačný identifikátor COVID-19-PASS podľa platného odborného usmernenia MZ SR. Pacient alebo lekár sa musí prihlásiť cez stránku https://www.korona.gov.sk/ – „požiadať o vyšetrenie“ a tam mu bude pridelené mobilné odberové miesto, dátum a čas vyšetrenia.

Od 5.5.2020 nie je potrebné nahlasovať pacientov na základe odporučenia lekára, cez call centrum našej spoločnosti.