Fakturovanie

ZJEDNODUŠENÁ FAKTÚRA / 30.06.2022

číslo dokladu: 340 210 012

Dátum vyhotovenia dokladu: 30.06.2022

Dátum prijatia platby: 30.06.2022

Číslo účtu: SK81 1100 0000 0029 4808 3962
Variabilný symbol:

Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ:

 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
V. Spanyola 47A
010 01 Žilina
IČO: 36 406 554
DIČ: 2021694543
IČ DPH: nie sme platiteľmi DPH
Zápis v OR: OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 13684/L

Odberateľ:

Pre prípad že sa jedná o spoločnosť
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Poskytnuté služby
Množstvo Jedn. cena
Celkom
PCR vyšetrenie na dôkaz SARS-CoV-2 vrátane odberu – na vlastnú žiadosť (samoplatca) 1 40,00 EUR 40,00 EUR

Dodanie je oslobodené od dane.

Faktúra je už uhradená! (Platba zrealizovaná cez platobnú bránu)

Vystavil: Ing. Reváková Silvia  //  www.klinickabiochemia.online  //  Call centrum: 041/2000 999

 Vytvoriť PDF