Často kladené otázky:

Pomýlil som sa pri vyplňovaní objednávky na vyšetrenie. Ako mám postupovať?

  • Kontaktujte nás na našom e-maili: covid19@klinickabiochemia.sk.
  • Do predmetu e-mailu napíšte OPRAVA.
  • Do e-mailu dátum, čas vyšetrenia a zvolené mobilné odberové miesto.
  • Ďalej napíšte, ktorú informáciu je potrebné opraviť.
  • Prosím neobjednávajte sa opakovane na ten istý deň. Pripravujete iných pacientov o možnosť vyšetrenia.

Dostal som SMS správu ale nedostal som email. Ako mám postupovať?
Kontaktujte nás na našom e-maili: vysledky@klinickabiochemia.sk alebo v pracovné dni prostredníctvom tel. čísla určeného pre informácie ohľadom COVID-19 (+421) 041 / 2000 999 v čase od 7:00 – 15:00.

Dostal som e-mail, ale nedostal som SMS správu. Ako mám postupovať?
Kontaktujte nás na našom e-maili: vysledky@klinickabiochemia.sk alebo v pracovné dni prostredníctvom tel. čísla určeného pre informácie ohľadom COVID-19 (+421) 041 / 2000 999 v čase od 7:00 – 15:00.

Nedostal som výsledok do 48 hodín. Čo mám robiť?
Kontaktujte nás na našom e-maili: vysledky@klinickabiochemia.sk alebo v pracovné dni prostredníctvom tel. čísla určeného pre informácie ohľadom COVID-19 (+421) 041 / 2000 999 v čase od 7:00 – 15:00.

Mám problém s platbou
Kontaktujte nás na našom e-maili: covid19@klinickabiochemia.sk alebo v pracovné dni prostredníctvom tel. čísla určeného pre informácie ohľadom COVID-19 (+421) 041 / 2000 999 v čase od 7:00 – 15:00.

Chcem zrušiť svoju objednávku, ako mám postupovať?
Poplatok za zrušenie objednávky predstavuje 15€. Žiadosť o zrušenie objednávky nám zasielajte e-mailom na našu e-mailovú adresu: covid19@klinickabiochemia.sk s Vašimi osobnými údajmi (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum a čas vyšetrenia a odberové miesto, IBAN). Následne obdržíte e-mailom faktúru a zvyšnú uhradenú čiastku Vám odošleme na Váš bankový účet.