AKCIE (RT-PCR COVID-19)

Od 1.5.2021 sa naša spoločnosť dohodla s poisťovňou UNION o poskytovaní zľavy na PCR vyšetrenie na COVID 19 pre svojich poistencov a to za cenu 40 Eur za test. Pacient ktorý si bude chcieť uplatniť túto zľavu musí prísť urobiť úhradu za test fyzicky na prevádzky štyroch laboratórií, a to KLINICKÁ BIOCHÉMIA mikrobiológia Martin, KLINICKÁ BIOCHÉMIA Považská Bystrica, KLINICKÁ BIOCHÉMIA Poprad a KLINICKÁ BIOCHÉMIA Žilina ( pri požiadavke na zľavu na ostatných pracoviskách bude pacient odoslaný na jedno z týchto štyroch pracovísk). Pri platbe sa musí preukázať platnou kartičkou poistenca.