ANTIGEN TEST – SARS-CoV-2

Test SARS-CoV-2 Ag využíva technológiu chemiluminiscenčnej imunoanalýzy (CLIA) na kvantitatívne stanovenie antigénu proteínov nukleokapsidu SARS-CoV-2 z nosných výterov a nazofaryngálnych výterov počas prvých desiatich dní od objavenia sa príznakov u osôb, u ktorých má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podozrenie na COVID-19 a z nazofaryngálnych výterov u osôb bez príznakov.

Predpokladá sa, že inkubačná doba pre COVID-19 je v rozsahu 2 – 14 dní po expozícii, pričom vo väčšine prípadov sa príznaky vyskytujú približne do 4 – 5 dní po expozícii.
Tento test identifikuje prítomnosť SARS-CoV-2 vo vzorke detekciou antigénu proteínov nukleokapsidu.

 

Výsledok a interpretácia

Negatívny -Výsledok s hodnotou nižšou než 100 TCID50/mL môže indikovať neprítomnosť antigénu SARS-CoV-2 vo vzorke.

Nejednoznačný – Výsledok z rozsahu 100 až 199,99 TCID50/mL môže indikovať prítomnosť malého množstva antigénu SARS-CoV-2 a treba ho potvrdiť molekulárnym testovaním.

Pozitívny – Výsledok vyšší alebo rovný hodnote 200 TCID50/mL vo všeobecnosti indikuje prítomnosť antigénu SARS-CoV-2 vo vzorke.